Dla wielu podmiotów działających w ramach grup kapitałowych zbliżający się koniec roku oznacza weryfikację rozliczeń wewnątrzgrupowych i dokonywanie niezbędnych korekt. Od 2019 obowiązują w tym zakresie nowe wymogi - w ramach kolejnego wpisu w naszym cyklu przygotowaliśmy krótkie podsumowanie o czym należy pamiętać, by korekty mogły zostać uwzględnione w wyniku podatkowym.

Najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, czy korekta skutkuje zmniejszeniem przychodów / zwiększeniem kosztów podatnika? Jeśli tak, to aby móc ją rozpoznać w wyniku podatkowym należy spełnić (łącznie) następujące warunki:

  1. warunki transakcji w trakcie roku są zgodne z zasadą ceny rynkowej;
  2. wystąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki transakcji lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody, które mają wpływ na kalkulację ceny transferowej;
  3. w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie powiązanego kontrahenta, że ten podmiot również dokonał korekty w tej samej wysokości co podatnik;
  4. podmiot powiązany, który również dokonał korekty ma siedzibę w Polsce lub innym kraju, z którym Polska ma umowę lub inną podstawę prawną do wymiany informacji podatkowych;
  5. podatnik potwierdzi dokonanie korekty w zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy korekta.

W przypadku gdy korekta oznacza powiększenie przychodów lub pomniejszenie kosztów podatnika, w praktyce konieczne jest spełnienie warunków 1 i 2.

Na co zwrócić uwagę pod koniec roku? Z pewnością należy przeanalizować powód dokonania korekty w celu weryfikacji, czy faktycznie w trakcie roku ceny były rynkowe i korekta wynika ze zmian okoliczności lub dostępu do informacji, które nie były znane w trakcie roku. W przeciwnym razie organy mogą nie zaakceptować korekty z uwagi na brak spełnionego warunku 1 i/lub 2.

Druga kwestia to otrzymanie oświadczenia podmiotu powiązanego, który również powinien dokonać korekty.

Zwracamy również uwagę na fakt, że powyższe zasady dotyczą korekt transakcji realizowanych w 2019 roku. Gdyby konieczne było korygowanie transakcji np. z 2018 roku, należy zastosować przepisy sprzed 2019 roku.

Już 11 grudnia 2019 r. (środa) w godzinach 9:30-11:00 nasi eksperci poprowadzą webinar: „Nowy rok, nowe postanowienia, nowe przepisy o cenach transferowych – nowe raportowanie (TP-R), dokumentacja, sankcje. O co warto zadbać w pierwszym kwartale 2020 roku, by mieć spokojny rok?”, dotyczący cen transferowych, podczas którego odpowiedzą między innymi na pytania:

  • Jak będzie wyglądało nowe raportowanie?
  • Na co trzeba uważać korzystając ze zwolnień dokumentacyjnych?
  • Jak interpretują nowe regulacje organy podatkowe?


Poprzednie artykuły z cyklu "Jak się przygotować do zamknięcia roku 2019?" :

#3 Co należy rozumieć jako transakcję?
#2 Aktualizacja analiz cen transferowych (analiz danych porównawczych)
#1 Strata stracie nierówna czyli o zwolnieniach z obowiązków dokumentacyjnych