Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport na temat zagranicznych pracowników na polskim rynku pracy[1].

Dane PARP potwierdzają, że niekorzystna sytuacja demograficzna, emigracja wysoko wykwalifikowanych osób oraz krótkoterminowy model migracji do Polski (zwłaszcza z Ukrainy) istotnie powiększą lukę na rynku pracy.

W 2022 roku możemy zatem spodziewać się dalszego, wzmożonego zapotrzebowania na pracowników. Obecne realia polskiego rynku pracy wymuszają na wszystkich przedsiębiorcach – niezależnie od branży i wielkości – konieczność uzupełniania braków kadrowych pracownikami zagranicznymi.

Podobnie sytuacja prezentuje się również w krajach Unii Europejskiej, gdzie imigranci zarobkowi odgrywają coraz większą rolę w równoważeniu rynku pracy. Poza tym coraz więcej krajów ułatwia warunki pracy dla obywateli krajów wschodnich m.in. Niemcy, Czechy, Belgia i Niderlandy.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba cudzoziemców posiadających ważny tytuł pobytowy w Polsce przekroczyła 0,5 mln osób. Co więcej, należy podkreślić, że powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce krótkoterminowo m. in na podstawie wiz lub w ramach ruchu bezwizowego.

Największą grupę na polskim rynku pracy stanowią obywatele Ukrainy, których przewaga liczebna w ostatnich latach rośnie nad pozostałymi narodowościami pracującymi w Polsce. W pierwszej dziesiątce najliczniejszych grup cudzoziemców znajdują się obywatele Białorusi, Niemiec, Rosji, Wietnamu, Indii, Gruzji, Włoch, Chin oraz Wielkiej Brytanii.

Co istotne, obywatele Gruzji są jedną z najdynamiczniej rosnących grup cudzoziemców osiedlających się w Polsce. Przypomnijmy, że obywatele Gruzji mogą korzystać z ruchu bezwizowego oraz ułatwionego dostępu do rynku pracy na podstawie tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy.

Bardzo ciekawie prezentuje się ta statystyka w zestawieniu z danymi ZUS, który odnotował w końcu 2021 roku ponad 918 tys. ubezpieczonych cudzoziemców.

Niemniej jednak obecnie w Polsce dominuje krótkoterminowa migracja zarobkowa. Krótkookresowy charakter zatrudnienia świadczy raczej o zatrudnieniu uzupełniającym niż konkurencyjnym.

Z raportu PARP wynika, że niemal połowa imigrantów zarobkowych z Ukrainy spędza w Polsce maksymalnie 3 miesiące, a około 30% przyjeżdża na okres od 3 do 6 miesięcy. Ponad pół roku pracuje w Polsce co piąty pracownik z Ukrainy.

Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego wśród firm członkowskich Business Centre Club (BCC) wraz CRIDO, które pokazuje, że w nowych realiach pracodawcy coraz częściej sięgać będą po pracowników z bardziej odległych regionów, takich jak południowa i wschodnia Azja.

Odpowiedzią na niedobory kadrowe ma stać się nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Nowelizacja wprowadziła szereg istotnych zmian w odniesieniu do legalizacji pobytu cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących pracę na terytorium Polski.

O zmianach, które wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i kontrowersjach z tym związanych przeczytacie w jednym z wpisów na naszym blogu – Znamy treść planowanej nowelizacji przepisów imigracyjnych.

[1] Raport PARP: Zagraniczni pracownicy na polskim rynku pracy, 09.02.2022

Autor wpisu:

  • Michał Wodnicki, partner w CRIDO

Warto doczytać: