Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się wyjaśnienia w zakresie wypełniania formularzy CIT-TP i PIT-TP. Wyjaśnienia długo oczekiwane, bowiem wypełnianie tych formularzy nie jest sprawą najprostszą, a termin ich złożenia po raz pierwszy coraz bliżej – 30 września 2018.

Wyjaśnienia MF (PIT/TP i CIT/TP Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi i rajami podatkowymi – najczęściej zadawane pytania, 06.2018, MF.”) mają być pomocne w raportowaniu cen transferowych w nowej formie uproszczonego sprawozdania (obowiązującej od stycznia 2017).

Wyjaśnienia opublikowane zostały jako odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podatników – ponad 30 pytań znalazło odpowiedzi. Co więcej, publikacja wskazuje że jest to wydanie pierwsze, więc być może będą kolejne jej aktualizacje (?).

Co istotne publikacja MF nie jest ani interpretacją, ani ogólnymi wyjaśnieniami przepisów prawa podatkowego (objaśnieniami podatkowymi), a jedynie niewiążącą informacją, która może pomóc podatnikom w wypełnieniu formularzy.

Wartym przypomnienia jest fakt, że MF planuje zmiany w formularzach CIT-TP i PIT-TP w celu ich uproszczenia, o czym informowaliśmy w ostatnim wpisie. W przedstawionych właśnie wyjaśnieniach MF zapowiada, że nowe formularze będą opublikowane w czerwcu 2018.