Ostatnie dni przed upływem terminu do złożenia CIT-8 warto poświęcić na krótkie podsumowanie roku nie tylko poprzez kontekst liczb, ale w ramach pewnej metodologii. Poniżej klika pytań/obszarów które warto wziąć pod uwagę zanim naciśniemy przycisk „wyślij”.

  • Czy zmieniły się przepisy podatkowe na podstawie których rozliczane były najbardziej typowe/materialne transakcje?

Mimo że rok 2014 z perspektywy CIT nie obfitował w liczne zmiany podatkowe, warto sprawdzić czy te które zostały wprowadzone mają wpływ na rozliczenie podatku za ten rok. Tak może być np. w  przypadku spółek kapitałowych będących wspólnikami spółek komandytowo-akcyjnych które od 2014 r. co do zasady stały się podatnikami CIT. Dobrze też spojrzeć, czy w danej kwestii nie zmieniło się stanowisko organów podatkowych.

  • Czy w 2014 wystąpiły jakieś nietypowe transakcje/zdarzenia?

Umorzenie udziałów, konwersja wierzytelności, umowy typu datio in solutum, otrzymanie dotacji na dofinansowanie środków trwałych  – przykłady można mnożyć tak samo jak kontrowersje podatkowe im towarzyszące. Warto zatem sięgnąć jeszcze raz do przepisów podatkowych i zastanowić się czy tego typu, często incydentalne transakcje zostały poprawnie rozliczone.

  • Czy wszystkie załączniki do CIT-8 zostały wypełnione

Rozliczenie roczne to nie tylko złożenie CIT-8 ale również szeregu towarzyszących mu załączników (szerzej w tym temacie pisaliśmy na blogu tu (Rozliczenie roczne CIT: W marcu przedsiębiorcy przygotują roczny CIT-8). Dobrze zatem sprawdzić, czy wszystkie dane zostały w odpowiednich formularzach wpisane.


Rozliczenie roczne CIT: W dniach 9-17 marca 2015 dajemy wskazówki, jak uniknąć błędów przy rozliczeniu podatku dochodowego dla firm za 2014 rok. Osoby zainteresowane kontaktem celem przejrzenia dokumentów podatkowych przed ich złożeniem do urzędu skarbowego zapraszamy do kontaktu z autorami wpisu lub pod adresem crido@taxand.pl