Nowe przepisy dotyczące CFC funkcjonują już od 9 miesięcy. Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie tematów, które – jak wynika z pytań zadawanych w ramach interpretacji i naszych doświadczeń w konfrontacji z przepisami – wciąż budzą wątpliwości podatników. W przypadku niektórych z tych kwestii znamy już stanowisko MF, które (choć niekiedy kontrowersyjne) może wskazywać kierunki rozstrzygania poszczególnych kwestii w przyszłości.

  1. Sposób określania dochodu CFC
  • Czy przepisy o CFC należy stosować również w zakresie ulg i zwolnień; w szczególności czy odliczeniu podlegają dywidendy z zysków skumulowanych jeszcze przed wejściem w życie przepisów, czy też tylko z zysków wypracowanych już po wejściu przepisów w życie? – Zdaniem MF dywidenda powinna podlegać w całości odliczeniu od dochodu wygenerowanego w roku, za który została wypłacona (zob. interpretacja indywidualna sygn. IBPB-1-2/4510-15/15/AP; więcej na ten temat: http://cfc.taxand.pl/cfc-termin-na-wyplate-dywidendy-na-rzecz-polskiego-podatnika/.
  • Czy dochód zagranicznej spółki kontrolowanej jest zwolniony z opodatkowania stosownie do zwolnienia przewidzianego dla podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna? – Zdaniem MF taki dochód nie korzysta ze zwolnienia (zob. interpretacja indywidualna sygn. IPPB5/4510-50/15-2/AM).
  • Czy jeżeli nabyte przez powiernika w ramach zlecenia powierniczego udziały w spółce zagranicznej zostaną następnie zbyte, to powstanie po stronie powiernika przychód do opodatkowania z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną? – MF potwierdził pogląd podatnika o braku przychodu w takiej sytuacji (zob. interpretacja indywidualna sygn. IBBB2/4511-338/15-2/MK).
  • Co zawiera się w kategorii odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, o których mowa w warunkach konstytuujących zagraniczną spółkę kontrolowaną? – Kwestia poruszona w wyjaśnieniach wydanych przez MF, ale wciąż niewystarczająco precyzyjnie wyjaśniona; więcej na temat wyjaśnień MF: http://cfc.taxand.pl/mf-o-nowych-przepisach-cfc/.

Czytaj dalej ...