Rozporządzenia wprowadzające formularze CIT/TP i PIT/TP zostały podpisane przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ich publikacja planowana jest w terminie do 26 czerwca.

Formularze PIT/TP i CIT/TP, które stanowią załączniki odpowiednio do:

  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
    oraz
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla przypomnienia, formularze te będą składane przez podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro. Formularz CIT/TP będzie stanowił załącznik do rocznej deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Podstawowym celem wprowadzenia formularzy, zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Formularze w ostatecznej wersji nadal przyjmują formę zamkniętą, tj. podatnik udziela odpowiedzi poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji. Z uwagi na szczegółowość poruszanych zagadnień, wymaga od podatnika specjalistycznej wiedzy z zakresu cen transferowych oraz pozyskania szczegółowych informacji.

Już teraz można zapoznać się z ostateczną treścią formularzy na stronach Rządowego Centrum Legislacji:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.