W ostatnim czasie trudno oprzeć się wrażeniu, że regulacje prawne normujące problematykę cen transferowych ulegają głębokim zmianom, nakierowanym szczególnie na uszczelnianie systemu podatkowego i zwiększenie dotkliwości sankcji za nierynkowość.

Jak informujemy na bieżąco na naszym blogu, zmiany i wymogi dotyczące cen transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., obejmują m.in.:

  • podwyższenie sankcji dla podatników za nierynkowość transakcji,
  • zwiększone raportowanie szczegółowych danych o transakcjach i stosowanych cenach bezpośrednio do administracji podatkowej,
  • oświadczenie o rynkowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi pod rygorem odpowiedzialności osobistej osób podpisujących oświadczenie,
  • zwolnienie z dokumentowania części transakcji krajowych, ale z zachowaniem rygoru rynkowości rozliczeń w tych transakcjach,
  • umożliwienie podatnikom zastosowania tzw. safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej oraz niektórych transakcji pożyczkowych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów formalnych,
  • uprawnienie dla organów podatkowych do tzw. recharakteryzacji transakcji.

A co może czekać nas niebawem?

W najbliższym czasie wyzwaniem z pewnością będzie bezpieczne zamknięcie roku 2019 i prawidłowe zaraportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Biorąc pod uwagę nową formułę (formularz TP-R) oraz przewidziane sankcje, kluczowe wydaje się prawidłowe uzasadnienie rozliczeń dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Wydaje się, że znaczną część pracy w tym zakresie warto wykonać jeszcze w tym roku.

W odniesieniu do znowelizowanych regulacji, wątpliwości mogą pojawiać się także w związku z nowymi obowiązkami dokumentacyjnymi i możliwością skorzystania ze zwolnień dokumentacyjnych. Regulacje te są nowe więc, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, kluczowe jest bieżące monitorowanie kierunków interpretacyjnych nowych regulacji (np. w wyniku złożonych przez podatników wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji).

Tempo zmian, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, a co za tym idzie także bezpieczeństwo podatkowe stają się bolączką nie tylko dla podatników, ale coraz częściej dla samych specjalistów odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, którzy muszą być na bieżąco ze wszystkimi zmianami legislacyjnymi i nieustannie dokształcać się w obszarze swojej specjalizacji. Jak pokazuje przykład nowelizacji ustawy APA, o której pisaliśmy w jednym z wpisów tutaj, szybkość dostępu do wiedzy może mieć bowiem kluczowe znaczenie.

Rosnącą świadomość tematyki podatkowej oraz chęć dalszego kształcenia się w obszarze podatków, w tym cen transferowych, mamy okazję obserwować stale w trakcie organizowanych przez nas Śniadań Podatkowych oraz warsztatów prowadzonych dla naszych klientów. Z myślą o tych, którzy dbają o kompleksowe pogłębienie swojej wiedzy w obszarze cen transferowych, w szczególności o specjalistach, którzy odpowiadają za obszar cen transferowych w strukturach podatników, od kilki już lat, dzielimy się swoją wiedzą, jako wykładowcy w ramach Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w Szkole Głównej Handlowej. W obecnie nadchodzącej, V już edycji Studiów, po raz kolejny będziemy mieli okazję prowadzić warsztaty, podczas których podzielimy się naszą praktyczną wiedzą oraz zaprezentujemy ciekawe przykłady, dające możliwość przyswojenia informacji, dotyczących cen transferowych oraz sprawnej implementacji dotychczasowych zmian. Studia te to idealny sposób nie tylko na efektywne zdobycie wiedzy z obszaru TP, ale również możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi specjalistami z rynku oraz dołączenia do grupy żywo zainteresowanej tematyką cen transferowych.

Więcej informacji o kierunku oraz zasadach rejestracji znajduje się na stronie tutaj.