Jakie zmiany w zakresie cen transferowych wprowadziły przepisy z 2019 roku i o czym teraz powinni szczególnie pamiętać podatnicy?

Kto powinien podpisać oświadczenie o cenach transferowych?

Kiedy powinno zostać złożone oświadczenie o cenach transferowych i czy przepisy Tarczy 4.0 zmieniły coś w tym zakresie?

Jakie skutki rodzi podanie nieprawdy w oświadczeniu o cenach transferowych, brak jego złożenia czy też jego złożenie po terminie?

Czy warto dokonać weryfikacji rozliczeń przed złożeniem oświadczenia o cenach transferowych?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostały udzielone przez Ewelina Stamblewska-Urbaniak w nagraniu: