Miernik jakości kontroli jakim są dokonywane dobrowolnie przez podatników wpłaty w związku z podjętymi w roku 2022 ustaleniami może robić wrażenie. Sam UCS Katowice poszczycił się wartością wpłat z tytułu kontroli cen transferowych sięgającą w ubiegłym roku ponad 20 mln PLN, zaś w Grodzie Kraka zaksięgowano niemal 50 mln PLN (ceny transferowe i optymalizacja).

Oczywiście warto w tym miejscu nadmienić, że mająca miejsce kilka lat temu reforma KAS niejako „uwolniła” organy od terenowej przynależności i dla przykładu górnośląski zespół kontrolny może z powodzeniem zawitać na Mazowszu czy udać się z wizytą do Trójmiasta.

Wyżej zaprezentowane, przykładowe dane zostały nam udostępnione przez poszczególne UCS. Jaki jednak jest główny wniosek płynący z udzielonych informacji? Należy się spodziewać eskalacji!

Najpierw była jakość, jednak liczyć się będzie również ilość!

Obserwowany ostatnimi laty trend to doskonalenie się urzędników w kontrolnym rzemiośle. W oparciu o gromadzone doświadczenie, kontrole cen transferowych to coraz trafniejsze pytania, dotykające „istoty” transfer pricingu, które budowane są na kanwie oczekiwania rzetelnych kalkulacji czy też kontrolingowych danych. Nie dziwią zatem dokonywane wpłaty oraz wysokości zobowiązań podatkowych w związku z ustaleniami w obszarze cen transferowych. Dla przykładu wartość zobowiązań podatkowych w związku z ustaleniami w lubelskim UCS sięgnęła w ubiegłym roku ponad 190 mln PLN (ceny transferowe i optymalizacja).

Wracając zaś do brzmienia śródtytułu. Ze zgromadzonych danych wynika wzrost zainteresowania cenami transferowymi – co zapewne stanowi konsekwencję atrakcyjności problematyki z perspektywy fiskusa (istotna materialność transakcji – różna, niejednokrotnie wątpliwa jakość dowodów za rynkowością transakcji). Tym samym z udostępnionych na chwilę obecną danych wynika, że w przynajmniej siedmiu UCS wzrosła liczba podmiotów wytypowanych do kontroli ze względu na ryzyko nieprawidłowości w obszarze cen transferowych, a takie ośrodki jak Toruń, Łódź czy Przemyśl zanotowały dwu lub sięgający niemal trzykrotności wzrost wytypowanych podmiotów.

Czynności sprawdzające i nie tylko

Kontrole cen transferowych to nie tylko domena Urzędów Celno – Skarbowych. Z początkiem bieżącego roku obserwujemy również nasilenie czynności sprawdzających realizowanych przez właściwe dla podatników urzędy skarbowe. Przy czym chęć wstępnego zapoznania się z dokumentacją cen transferowych nie ogranicza się do jednego roku a urzędnicy chcąc „wczuć” się w lekturę proszą przykładowo o dodatkowe dokumenty źródłowe.

Ceny transferowe z perspektywy fiskusa to również coraz bardziej istotny element postępowań w zakresie opinii zabezpieczającej WHT. Czynności przestają się bowiem sprowadzać do bezrefleksyjnego skreślenia punktu z listy obowiązkowych elementów wezwania jakim jest dokumentacja cen transferowych.

Warto również nadmienić, że beneficjenci decyzji APA, których w samym roku 2022 wydano prawie 100 muszą się liczyć z czynnościami sprawdzającymi/kontrolami Szefa KAS w zakresie spełniania warunków zawartego porozumienia. Co więcej, wezwania w ramach czynności obejmują również dane analityczne wykraczające poza samą istotę transakcji i obejmują przykładowo przekazanie ksiąg rachunkowych w formie pliku JPK_KR.

Oczywiście uciążliwość potencjalnych kontroli wykonania APA zależy od przebiegu postępowania i warunków raportowania uzgodnionych w treści decyzji. Samo ryzyko podjęcia czynności weryfikacyjnych przez Szefa KAS nie może natomiast wpływać na pozytywną ocenę instrumentu jako zabezpieczenia przed roznoszącym (ze względu na aktywność organów) ryzykiem w cenach transferowych.

Noworoczne postanowienia

Konkludując, do noworocznych postanowień fiskusa zaliczyć można chęć objęcia szczególną troską problematyki cen transferowych. Nadchodzi zatem dobry czas na przeprowadzenie rachunku sumienia i odpowiedni przegląd własnych rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz posiadanych danych.

Dlaczego warto wykonać ten „wyprzedzający ruch” i jakie kroki można podjąć?

Tego dowiecie się Państwo z naszego webinarium pt.  Ceny transferowe 2023: Fiskus mówi „sprawdzam”!, na którym Adam Zbroiński wraz z Eweliną Stamblewską – Urbaniak oraz Katarzyną Witkowską przybliży takie zagadnienia jak:

  • Wybrane statystyki kontroli 2022
  • Źródła danych i przyczyny typowania podatników do kontroli
  • Procedura kontroli w praktyce
  • Ryzyko korporacyjne i osobiste
  • Sposoby na ograniczenie ryzyka

Wydarzenie zaplanowane jest na 9 marca 2023 r. (godz. 11:00).  >>Zarejestruj się