Plany Ministerstwa Finansów dotyczące scentralizowania rozliczeń podatkowych największych polskich podatników zostały przesunięte do 1 kwietnia 2018 r. Rozpoczęcie działalności tzw. superurzędu, czyli Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów nie nastąpi tak jak zakładano z początkiem stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Jest to wynik wciąż trwających prac legislacyjnych w zakresie właściwego umocowania COKP w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypomnieć należy, że COKP miałby być urzędem dla największych podatników w kraju, którzy zapewniają około 60 proc. wpływów podatkowych do budżetu państwa. Od lipca testowo COKP działa w ramach Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który jest jednym z 20 wyspecjalizowanych urzędów obsługujących podmioty o rocznych obrotach powyżej 5 mln euro. Obecnie centrala objęła swoim zakresem blisko 200 podmiotów będących we właściwości naczelnika tego urzędu. Wspominaliśmy już o tym na naszym blogu - Superurząd dla największych vol. 2

Zgodnie z najnowszymi informacjami, równolegle z przesunięciem terminu rozpoczęcia działalności COKP, zwiększeniu ulegnie również próg obrotów kwalifikujący określony podmiot do obsługi przez superurząd. Mają to być firmy, które w 2016 r. osiągnęły przychody w wysokości 200 mln euro, a nie jak wcześniej planowano 50 mln euro. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie liczba planowanych podmiotów kwalifikujących się do obsługi przez COKP z 1200 do ok. 600 podmiotów.

Ministerstwo Finansów zapowiada również, że opóźnienie w uruchomieniu COKP pozytywnie wpłynie na profesjonalne przygotowanie urzędników, którzy mają być lepiej wykształceni. Wszystko za sprawą uruchomienia w Krajowej Szkole Skarbowości programu intensywnego kształcenia pracowników i funkcjonariuszy KAS - dualnych studiów podyplomowych. Taki specjalny tryb polega na przeplataniu się dwutygodniowej nauki z powrotem urzędników na dwa tygodnie do pracy. Zapewnić ma on o wiele lepsze rezultaty niż jednodniowe lub weekendowe szkolenia.
Bazą na której podstawie na powstać COKP jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.