W piątek 11 maja Sejm przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa zmienia całkowicie dotychczasowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i wprowadza nowy system wspierania dużych inwestycji w Polsce za pomocą zwolnienia z podatku CIT. Jak będą funkcjonować strefy po zmianie przepisów?

Czy duży koncern z branży AGD, który chce zbudować nową fabrykę w Polsce, otrzyma zwolnienie z CIT?

Jak było?

Dotychczasowy system działał następująco: rząd wyznaczał specjalne obszary stref ekonomicznych. Jeśli firma zainwestowała na terenie strefy, mogła ubiegać się o zwolnienie z podatku CIT. Zwolnienie z podatku CIT można było wykorzystać do 2026 roku (ten termin był w przeszłości kilkukrotnie przesuwany). Nowy system będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Co się nie zmieni?

Wsparcie finansowe będzie udzielane tak jak dotychczas w formie zwolnienia z podatku CIT z precyzyjnie wskazanym terminem na wykorzystanie zwolnienia: od 10 do 15 lat. Aby uzyskać zwolnienie firma będzie musiała zadeklarować poniesienie określonej kwoty nakładów inwestycyjnych oraz zadeklarować utworzenie nowych miejsc pracy. Dalej kwota zwolnienia z podatku, którą uzyska inwestor będzie liczona jako procent kosztów kwalifikowanych: albo nakładów inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów pracy.

Co się zmieni?

Właściwie wszystko. Przede wszystkim nie będzie już specjalnych stref. W myśl nowej ustawy nie będzie już wyznaczonych terenów, gdzie można uzyskać wsparcie. Specjalną strefą staje się cała Polska – teoretycznie w każdej lokalizacji firma może liczyć na zwolnienie podatkowe.

Przy czym dalej kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości otrzymania wsparcia oraz wielkości uzyskanego zwolnienia jest lokalizacja inwestycji, a zwłaszcza:

  • stopa bezrobocia mierzona w danym powiecie i odnoszona do średniej stopy bezrobocia w kraju (Im wyższe bezrobocie w lokalizacji naszej inwestycji – tym więcej można otrzymać zwolnienia oraz łatwiej będzie uzyskać decyzję )
  • województwo (większe zwolnienie będzie na przykład w woj. warmińsko-mazurskim niż śląskim).

Dodatkowe preferencje będą miały powiaty na terenie których znajdują się „miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze”, np. Kraśnik, Grudziądz, Konin.

Lokalizacja determinuje ile kosztów będzie musiał ponieść inwestor, aby w ogóle móc ubiegać się o wsparcie. Na przykład: duża firma z branży AGD, która planuje budowę nowej fabryki we Wrocławiu musi zadeklarować minimum 100 milionów złotych kosztów nowej inwestycji. Ale już w Radomiu minimalna wartość inwestycji to tylko 16 milionów złotych.

A wielkość inwestycji to tylko pierwszy, wstępny warunek do otrzymania decyzji.

Ustawodawca wprowadził także kryteria oceny projektu inwestycyjnego. Przed decyzją o udzieleniu wsparcia każda inwestycja będzie oceniana w ramach dziesięciu kryteriów (np. czy inwestor tworzy wysokiej jakości miejsca pracy i oferuje stabilne zatrudnienie? Czy firma będzie współpracować z jednostką badawczo-rozwojową lub naukową?). Aby uzyskać wsparcie inwestor musi spełnić odpowiednią liczbę kryteriów – od 4 do 6- – ile dokładnie? To znów zależy od lokalizacji.

Ile zwolnienia może dostać moja firma i pod jakimi warunkami?

Przeanalizujmy możliwości nowego systemu na przykładzie wspomnianego wcześniej dużego koncernu AGD, który planuje budowę nowej fabryki w Polsce. Ile może dostać i pod jakimi warunkami zależy od miejsca, w którym wybuduje fabrykę. Inne warunki inwestor otrzyma we Wrocławiu, inne w Białymstoku.

Szczegóły dla pięciu wybranych miast przedstawia tabela poniżej.

Lokalizacja Ile kosztów inwestycji trzeba zdeklarować? Ile kryteriów trzeba spełnić? Ile % zwolnienia można otrzymać?
Wrocław 100 mln PLN 6/10 20%
Białystok 60 mln PLN 4/10 45%
Radom 15 mln PLN 6/10 35%
Częstochowa 80 mln PLN 6/10 25%
Kielce 80 mln PLN 5/10 30%

 

Generalnie, nowy system umożliwia uzyskanie pomocy dla dużych firm lokalizujących w miejscach o niskiej stopie bezrobocia: Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie. Warunkiem będzie jednak poniesienie bardzo dużych nakładów (ponad 100 mln PLN) oraz spełnienie większości kryteriów oceny.

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?

Do końca miesiąca nowa ustawa powinna zostać podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w dzienniku ustaw. Rozporządzenia wykonawcze powinny być gotowe do końca czerwca br. Zatem jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zapowiedziami płynącymi z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o wsparcie będzie można ubiegać się od lipca br.