Strefa Schengen składa się obecnie z 29 państw członkowskich, z których 25 jest również członkiem Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obecnie poza umową, są Cypr i z własnego wyboru Irlandia, Bułgaria i Rumunia dołączyły z dniem 31 marca 2024.

Przystąpienie tych dwóch państw członkowskich do strefy Schengen zwiększy atrakcyjność poprzez znaczne rozszerzenie największego na świecie wspólnego obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych.

Rumunia i Bułgaria złożyły wniosek o przystąpienie do strefy Schengen w dalekim 2011 roku. Jednak ich dalsza droga do upragnionego Schengen była pełna biurokratycznych procedur i przeszkód ze strony krajów sąsiadujących. Choć te kierunki od dawna cieszyły się popularnością, przez cały ten czas podlegali ogólnym zasadom, podróżujący nadal musieli przechodzić kontrole graniczne i posiadać odpowiednie dokumenty. Obywatelom krajów niemających umów i potrzebujących wizę, nie można było wydawać wiz Schengen, a posiadacze wiz krajowych nie mogli swobodnie podróżować do pozostałych krajów strefy.

Decyzja o zezwoleniu Rumunii i Bułgarii na przystąpienie do strefy Schengen, choć tylko drogą powietrzną i morską, została podjęta w zeszłym roku, po tym jak Austria zniosła swoje weto i wystąpiła z propozycją stopniowego przystąpienia do strefy Schengen.

Warto zaznaczyć, że kontrole wzniesione zostały tylko na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich, decyzja o zniesieniu granic lądowych ma zostać podjęta przed końcem 2024 roku.

Z wyjątkiem kontroli na granicach lądowych, które nadal będą obowiązywać między oboma krajami a innymi państwami strefy Schengen, od teraz w obydwu przypadkach będą obowiązywać wszystkie inne zasady, w tym wydawanie wiz Schengen oraz przechodzenie przez wewnętrzne granice powietrzne i morskie bez przechodzenia przez kontrole.

Oznacza to, że podczas wchodzenia na pokład samolotu na lotniskach tych krajów lub podróżowania przez porty morskie Morza Czarnego, posiadacze obywatelstwa UE i wiz Schengen nie będą już musieli przechodzić dodatkowych kontroli. Przynajmniej przyspieszy to czas podróży, jeśli spojrzymy na tę kwestię z perspektywy podróżnego.

Nowe zasady dla podróżujących do Bułgarii i Rumunii

Podróżujący zarówno do Bułgarii, jak i Rumunii, którzy przylatują z tych dwóch krajów, nie będą musieli przechodzić przez odprawę graniczną podczas podróży do innego kraju strefy Schengen.

! Warto zwrócić uwagę, że liczba dni spędzonych w Rumunii lub Bułgarii będzie wliczana do całkowitej liczby dni spędzonych w strefie Schengen.

Osoby, które będą chciały odwiedzić którykolwiek z tych krajów, będą mogły ubiegać się o wizę Schengen w swoich konsulatach, które następnie będą mogły wykorzystać do odwiedzenia pozostałej części strefy Schengen.


Zobacz film: Zezwolenie na pobyt czasowy – know how

Czym jest karta pobytu? Kto może się o nią ubiegać? Jakie dokumenty są wymagane przy jej składaniu? Zapraszamy na film na temat zezwolenia na pobyt czasowy.