Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 roku wyniosło 7155,48 zł (obwieszczenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09.02.2024).

Tym samym, jak co roku, powoduje zmianę progu minimalnego wynagrodzenia dla posiadaczy/osób, które planują ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i prace w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE – Blue Card) i wynosi 10 733.22  brutto* miesięcznie. Jest to 1214 zł brutto więcej niż wynagrodzenie minimalne dla wniosków złożonych w 2023 r.

Pracownicy o wysokich kwalifikacjach - posiadający lub ci, którzy dopiero planują ubiegać się o Niebieską Kartę UE (Blue Card) muszą się liczyć z wyższymi wymaganiami finansowymi dla tej grupy.

Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce to 4242 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł. Kolejna zmiana zaplanowana od 1 lipca do kwoty 4300 zł; stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w celu ubiegania się o Blue Card na przestrzeni lat 2018 - 2023:

 

Rok

Minimalne miesięczne wynagrodzenie (brutto)

2023

9519, 22 zł

2022

8494, 22 zł

2021

7 751, 20 zł

2020

7 377, 25 zł

2019

6877,54 zł

2018

6407,26 zł

 

Zapraszamy do kontaktu w razie pytań dotyczących procedury i warunków uzyskiwania Niebieskich Kart UE.


*Wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia omawianego zezwolenia nie może być niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Zobacz film: Zezwolenie na pobyt czasowy – know how

Polecamy ten film osobom planującym pobyt czasowy w Polsce oraz podmiotom planującym zatrudnić takie osoby.