Pierwsze zapowiedzi odnośnie nowego wykazu podatników VAT, zwanego ostatnio popularnie Białą Listą, pojawiły się właściwie tuż po udostępnieniu wykazu funkcjonującego obecnie. Już wówczas podnoszono oczywistą potrzebę sprawdzenia statusu podatnika VAT na konkretnie wskazaną datę, a nie na dzień, w którym faktycznie przeprowadzono taką weryfikację.

W międzyczasie zmieniała się nieco koncepcja split paymentu, a także postępowały prace nad rozbudową struktur JPK (vide JPK_VDEK, z którym będziemy się mierzyć już niedługo, a co do którego nadal mamy wiele niejasności, wspomnę tylko o dwóch kluczowych, tj. słynnej, klasyfikacyjnej liście towarów i usług oraz o nieznanej formie składania korekt do deklaracji VAT sprzed istnienia JPK, do deklaracji VAT po zaistnieniu JPK oraz do samych plików JPK_VAT).

Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, układ równań z wieloma niewiadomymi nie zawsze można rozwiązać – w szczególności (i w wielkim uproszczeniu) równań tych nie powinno być mniej niż niewiadomych. W przypadku Białej Listy mamy jednak ciągle do czynienia z sytuacją, w której równań przybywa – co tydzień jedno – jednak równolegle przybywa niewiadomych. Gonimy więc króliczka, licząc na to, że go złapiemy – bo na fuzję czy dwururkę trudno tu liczyć…

Z technicznego punktu widzenia Ministerstwo Finansów udostępnia listę pięciu sposobów (wraz z odpowiednimi parametrami), na jakie można odpytywać ich serwery w celu uzyskania różnego rodzaju informacji.

Najprościej rzecz ujmując, można zadawać pytania zamknięte (czy?) lub otwarte (jakie?). W pierwszym przypadku na pytanie: „czy podany przeze mnie NIP/REGON posiada podany przeze mnie numer rachunku bankowego IBAN?” uzyskamy po prostu odpowiedź: Tak lub Nie. Alternatywnie, możemy spytać: „jakie dane szczegółowe posiada podmiot o podanym przeze mnie numerze NIP/REGON/IBAN?” – wówczas podany nam zostanie taki zestaw danych, jak na poniższy, przykładowym rysunku:

Zestaw danych - biała lista podatników VAT

Jak już wspomniałem, prawie codziennie na stronach MF pojawiają się nowe informacje. W niedzielę 1 września, tuż po północy, zostało udostępnione środowisko produkcyjne do weryfikacji podatników; wciąż jednak możliwe jest przesłanie zapytania tylko o jeden podmiot.

Nadal również czekamy na dokładniejsze wyjaśnienia odnośnie ogłoszonego limitu zapytań (10 sztuk po 30 podmiotów każdy) oraz na zapowiadaną na listopad br. szyfrowaną listę rachunków bankowych przypisanych do podmiotów, z której będzie można korzystać lokalnie, bez potrzeby łączenia się z serwerami MF (z wyjątkiem konieczności jej pobrania raz na dobę).

Co zatem dokładnie przyniesie przyszłość – tego nie wiemy. Pożyjemy – zobaczymy. A tymczasem… carpe diem!