Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt ustawy zwiększającej atrakcyjność ulgi na B+R.

Ustawa zakłada między innymi:

  • zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na B+R do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dla wszystkich przedsiębiorstw (obecnie ulga wynosi 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla MŚP, a 30% - dla dużych firm), a dla firm mających status centrum B+R do 150% kosztów kwalifikowanych,
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych, wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,
  • doprecyzowanie istniejących przepisów dotyczących kosztów kwalifikowanych, m.in. kosztów dotyczących ekspertyz, opinii, usług świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
  • zmianę kryteriów uzyskania statusu centrum badawczo – rozwojowego przez przedsiębiorcę,
  • prawo do ulgi B+R dla przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które są kosztami prowadzenia działalności B+R poza SSE.

Powyższe zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.