4 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w ramach UE. Ustawa stanowi implementację Dyrektywy Rady nr 2011/16/UE oraz dyrektyw ją zmieniających.

Nowe przepisy regulują między innymi wymianę informacji o wydanych interpretacjach podatkowych, które – ogólnie rzecz ujmując – odnoszą się w jakiś sposób do transakcji czy struktur z podmiotami zagranicznymi. Wymianie informacji nie podlegają interpretacje dotyczące wyłącznie osób fizycznych.

W praktyce oznacza to, że obecnie organy podatkowe z Polski i UE będą miały pełną wiedzę o interpretacjach podatkowych, o wydanie których wnioskowały Polskie lub zagraniczne podmioty. Wiedza ta ma umożliwić organom podatkowym skuteczne zwalczanie zjawiska międzynarodowej agresywnej optymalizacji podatkowej oraz oszustw podatkowych.

Informacje o interpretacjach podatkowych będą przekazywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 2 razy w roku. Szef KAS przekaże również informacje o interpretacjach podatkowych „z elementem zagranicznym” wydanych w ciągu 5 ostatnich lat.

Wymiana informacji będzie odbywała się automatycznie – bez wniosku ze strony organu państwa członkowskiego.

Przekazywane dane będą obejmować m.in.: dane identyfikacyjne wnioskodawcy, streszczenie interpretacji oraz wskazanie zaangażowanych podmiotów z innych niż Polska państw członkowskich.

Czy pozwoli to na walkę z nadużyciami prawa podatkowego? – czas pokaże. Na pewno jednak, składając obecnie wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, trzeba mieć na względzie, że zawarte w nim informacje będą dostępne dla organów podatkowych z całej UE.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.