Z reguły podatnicy, chcąc zmaksymalizować swoje koszty podatkowe w danym okresie, szukają ścieżek na podwyższenie stawek amortyzacyjnych. Co jednak jeżeli kosztów akurat nie potrzeba? Można stawki amortyzacji zredukować. Nawet do 0.

Przepisy ustawy o CIT w przypadku amortyzacji liniowej wskazują dość szczegółowo warunki i możliwości podwyższania stawek amortyzacji. Określone są przy tym właściwe współczynniki, które należy zastosować. W sytuacji zaś obniżania stawek amortyzacyjnych, ustawodawca ograniczył się do stwierdzenia, że jest to możliwe i wskazał od kiedy. W praktyce oznacza to, że obniżać stawki amortyzacji można dość swobodnie, przynajmniej jeśli chodzi o ich wysokość. Amortyzując urządzenie według stawki 10%, podatnik może więc obniżyć stawkę do 7%, 3%, 2,5% – możliwości jest tyle ile przestrzeni między 9,9% a między….

No właśnie – czy można obniżyć amortyzację do 0? W praktyce mogą pojawić się pewne wątpliwości. Choćby na gruncie literalnej wykładni. „Obniżać” oznacza redukować, zmniejszać, nawet minimalizować. Ale przecież w języku polskim istnieją odrębne słowa oznaczające kategorię absolutną - takie jak „wstrzymać”, „zlikwidować”, „przestać”. Oczywiście, w mowie potocznej – zmniejszyć można „też do 0”, ale możliwa jest argumentacja, że gdyby ustawodawca chciał przewidzieć możliwość wstrzymania amortyzacji, to wskazałby to wprost. Tak jak pisząc „zwolnij” drogowcy nie chcą powiedzieć „zwolnij lub stań”.

Wydaje się jednak, że jest to jeden z tych przykładów, gdy wykładnia literalna zawodzi. Taka ścisła interpretacja pozbawiona byłaby bowiem logiki, zwłaszcza logiki ekonomicznej. Prowadziłaby do wniosku, że na gruncie obecnych przepisów możliwe jest obniżenie amortyzacji do 0,1% ale już do 0% nie. Biorąc pod uwagę brak jasnej regulacji i reguły wykładni logicznej i celowościowej, należy stwierdzić, że podatnik - jeśli chce – powinien być uprawniony do tego, żeby w danym okresie zrezygnować z rozpoznawania kosztu z tytułu amortyzacji. Choć przez dłuższy czas taka konkluzja nie przechodziła władzom skarbowym przez gardło, to ta tendencja się zmieniła. Przykładem może być niedawna interpretacja indywidualna z 20 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-228/15/ZK.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.