NSA rozstrzygał, czy wspólnik spółki osobowej powstałej po przekształceniu spółki kapitałowej może zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości, niezależnie od ograniczeń obowiązujących w tym zakresie u poprzednika prawnego.

Skąd wziął się problem: w przypadku otrzymania przez spółkę kapitałową aportu, gdzie wystąpi tzw. agio emisyjne, odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej wnoszonych środków trwałych/WNIP która przypada na agio nie stanowią kosztów podatkowych (o aportach z agio szerzej pisaliśmy tu: Aport z agio – wyrok NSA rozstrzyga wątpliwości na korzyść podatników).  Innymi słowy jeśli wartość aportu (10) zostanie alokowana pomiędzy kapitał zakładowy a zapasowy w proporcji 2 na kapitał zakładowy, 8 na kapitał zapasowy, to odpisy amortyzacyjne od 8 nie będą stanowiły kosztów podatkowych.

Jeżeli jednak spółka kapitałowa, która otrzymała aport zostanie następnie przekształcona w spółkę osobową to czy wspomniane ograniczenia będzie miało zastosowanie? W przypadku amortyzacji sukcesja ograniczona jest do kontynuacji w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego/WNiP oraz metody amortyzacji. Z przepisów nie wynika jednak obowiązek kontynuacji zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Tak też uznał NSA w wyroku z  19 sierpnia 2015 r. (sygn. II FSK 1898/13). Jest to pierwsze rozstrzygnięcie tego zagadnienia przez NSA, ale jeśli przyjęta przez sąd linia argumentacji przyjmie się na poziomie sądów, to będzie to dobry argument dla podatników myślących o podobnych restrukturyzacjach.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.