Podatek akcyzowy zazwyczaj kojarzy nam się z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji czy obrotu energią elektryczną, paliwami bądź alkoholem. Tymczasem kwestie akcyzowe w praktyce pojawiają się niemal w każdym przedsiębiorstwie – zwłaszcza w przypadku podmiotów z szeroko rozumianej branży produkcyjnej.

Kogo faktycznie dotyczy akcyza?

Wiele podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w sektorach niekojarzących się bezpośrednio z podatkiem akcyzowym, nie jest świadomych, że temat akcyzy może pojawić się również w ich przypadku. Podczas gdy znaczna część preparatów wykorzystywanych na potrzeby procesów produkcyjnych stanowi wyroby, które kwalifikowane są jako wyroby akcyzowe – dotyczy to przykładowo olejów smarowych, preparatów smarowych czy niektórych gazów technicznych, bądź środków przeciwstukowych. Równie często przez sektor produkcyjny wykorzystywany jest również alkohol, który w tej dziedzinie gospodarki często służy do czyszczenia urządzeń i instalacji produkcyjnych.

O co chodzi z tą akcyzą?

Brak wiedzy o ciążących na danym podmiocie obowiązkach w zakresie podatku akcyzowego może być szczególnie dotkliwy w najbliższym czasie – w trakcie 2021 r. oraz na początku 2022 r. planowane jest bowiem wejście w życie szeregu nowych regulacji, które w istotny sposób mają modyfikować obowiązki ciążące na podmiotach zużywających wyroby akcyzowe.

Uchwalone oraz projektowane nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym przewidują m.in.:

  • wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który ma objąć wszystkie podmioty zarejestrowane dla celów akcyzy;
  • nowe zasady dokumentowania dostaw wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN ze względu na przeznaczenie (w tym np. olejów smarowych, środków przeciwstukowych oraz preparatów smarnych), które będą wiązać się z koniecznością obsługi systemu EMCS PL 2, zarówno przez dostawców jak i nabywców tych wyrobów;
  • obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych (w tym również ewidencji zużycia) w formie elektronicznej, która musi spełniać szczegółowe wymagania dotyczące zarówno treści jak i ochrony danych ujmowanych w ewidencji;
  • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej.

Co dalej?

Jako że zmiany te w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie szerokiego grona nabywców różnego rodzaju wyrobów akcyzowych, zachęcamy do zapoznania się z nowymi regulacjami. W najbliższym czasie na naszym blogu będziemy publikować informacje o zmianach z zakresu akcyzy, które mogą wpłynąć na działalność podmiotów spoza sektorów kojarzonych jako akcyzowe. Każdy artykuł przybliży Państwu jeden z ww. obszarów zmian z perspektywy podmiotu, który głównie nabywa i zużywa na własne potrzeby różnego rodzaju wyroby akcyzowe objęte nowelizacją.

Dodatkowo zapraszamy Państwa również na bezpłatne webinarium, w trakcie którego omówimy praktyczne aspekty wprowadzanych zmian oraz przypomnimy inne kwestie związane z nabyciem wyrobów akcyzowych, które są szczególnie istotne z perspektywy zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa spoza sektorów tradycyjnie kojarzonych jako akcyzowe.