W poniedziałek 5 września 2022 r. wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że program Poland.Business Harbour został rozszerzony na wszystkie kraje świata. Do tej pory program skierowany był jedynie do obywateli i firm z siedmiu państw - Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Wbrew sygnałom, jakie zaczęły pojawiać się w sieci, rozszerzenie na cały świat nie dotyczy ścieżki indywidualnej, a jedynie ścieżki biznesowej, która dedykowana jest przedsiębiorstwom z branż strategicznych, realizujących projekty mające istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Program Poland.Business Harbour wystartował 2 lata temu jako kompleksowy pakiet ułatwiający specjalistom z IT, start-upom oraz małym, średnim i dużym firmom relokację na terytorium Polski. W ramach niego powstał specjalny typ wizy umożlwiający wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia na pracę, a także zabranie ze sobą rodziny. Ze ścieżki indywidualnej mogą skorzystać m.in. osoby posiadające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w IT lub wykształcenie kierunkowe, które udowodnią zainteresowanie zatrudnieniem przez jedną z firm partnerskich programu oraz są obywatelami jednego z siedmiu ww. państw.

O co tyle zamieszania?

Nieprecyzyjny komunikat, a także brak ustawowych regulacji pozwoliły na wyciągnięcie błędnych wniosków, iż zaplanowane rozszerzenie dotyczy obu ścieżek, zarówno indywidualnej jak i biznesowej. Rozciągnięcie ścieżki indywidualnej na obywateli wszystkich państw świata faktycznie zrewolucjonizowałoby dostęp do polskiego rynku dla specjalistów z obszaru IT, znacząco skróciłby drogę legalizacji pobytu i zatrudnienia oraz ułatwiłby pracodawcom pozyskiwanie nowych pracowników. W świetle obecnego obciążenia urzędów ds. cudzoziemców taka zmiana faktycznie byłaby sporym ułatwieniem.

Niemniej, jak również potwierdza na dedykowanej infolinii agencja PAIH, która współkoordynuje program Poland.Business Harbour, mamy do czynienia z rozszerzeniem na poziomie przedsiębiorstw. Zasady ubiegania się o wizę w ramach programu w drodze indywidualnej pozostają bez zmian.