UOKiK rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej). Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zapewnienie lepszej ochrony wpłat konsumentów na poczet przyszłych mieszkań.

Urząd chce m.in. zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze (OMRP) bez zabezpieczeń. Na te rachunki kupujący wpłacają pieniądze, które bank później przekazuje deweloperowi zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednak w przypadku bankructwa inwestora klient może nie odzyskać tej części pieniędzy, którą deweloper wydał już na nieukończoną budowę. Po zmianach, wpłaty klientów będą trafiać na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy (wówczas deweloper dostanie pieniądze dopiero po przeniesieniu prawa własności mieszkań) albo OMRP z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową.

Ponadto, wpłaty klientów mają być powiązane z postępami prac na budowie. Bank przed przekazaniem środków deweloperowi ma dokładnie sprawdzać m.in. czy posiada on prawo do terenu, czy pozwolenie na budowę jest ważne, albo czy nie toczy się z jego udziałem postępowanie upadłościowe. Bank będzie mógł wstrzymać wypłatę do czasu usunięcia nieprawidłowości. Co więcej, jeśli deweloper zaprzestanie budowy, bank będzie musiał rozwiązać umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego i zwrócić nabywcy wszystkie zgromadzone na tym rachunku pieniądze.

Projekt zakłada rozszerzenie przepisów także na gotowe lokale. Dzięki temu ich nabywcy zyskaliby ochronę wpłaconych pieniędzy do czasu przeniesienia na nich własności. Dodatkowo, ustawa deweloperska ma obejmować nie tylko zakup mieszkań, ale także związanych z nimi garaży, boksów, czy udziałów w prawie własności drogi osiedlowej.

UOKiK planuje też unormować umowy o rezerwację mieszkania, które obecnie nie są regulowane przez przepisy. Po nowelizacji opłata rezerwacyjna nie mogłaby przekraczać 1 proc. ceny.

Ustawa ma również określać prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku upadłości banku. Po zmianach deweloper będzie musiał w ciągu 30 dni zawrzeć umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem i poinformować o tym nabywcę. Jeśli tego nie zrobi, klient będzie mógł odstąpić od umowy.

Wśród proponowanych zmian znalazł się także obowiązek dołączenia do umowy deweloperskiej zgody banku finansującego dewelopera albo innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką, na to, aby kupujący po wpłaceniu pełnej ceny otrzymał mieszkanie z czystą hipoteką. Bez takiej zgody umowa deweloperska będzie nieważna.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach prac nad ustawą.