Mimo, że liczba nowych zachorowań na COVID-19 niestety nie maleje, wielotygodniowa społeczna izolacja, wymuszona okolicznościami konieczność pracy zdalnej i czasowe zatrzymanie wielu gałęzi gospodarki nie mogą trwać w nieskończoność. Już na początku tego tygodnia byliśmy świadkami częściowego odmrażania gospodarki, gdy restauracje i niektóre punkty usługowe wznowiły podwoje. A co z innymi zakładami pracy?

Uwaga na rozporządzenie

Od 16 maja 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie którego określono zasady funkcjonowania m.in. właśnie lokali gastronomicznych i punktów usługowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że rozporządzenie wskazuje także na ograniczenia funkcjonowania zakładów pracy.

Zgodnie z przepisami, do odwołania, zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

  • osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy,
    a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Nie tylko przepisy prawa

Poszukiwania odpowiedzi na pytania o to jak zapewnić pracownikom bezpieczeństwo nie należy ograniczać tylko do litery prawa. Już 6 maja 2020 r. opublikowano zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy poruszające kwestię konieczności prawidłowego zorganizowania obszaru BHP w miejscu pracy, tak, aby zapewnić praktyczne wsparcie w procesie powrotu „pokoronawirusowej” rzeczywistości. Zgodnie z zaleceniami, pracodawca zobowiązany jest zidentyfikować zagrożenia – zarówno fizyczne, biologiczne i chemiczne, jak i psychospołeczne, i wdrożyć odpowiednie środki eliminujące lub minimalizujące te zagrożenia.

Lektura wytycznych PIP pomoże pracodawcom zidentyfikować szereg kwestii, które powinny zostać wprowadzone w zakładzie pracy – od zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń po odpowiednią organizację przerwy na posiłki.

Niejasne regulacje

Obecnie funkcjonuje szereg przepisów prawa, wytycznych czy rekomendacji, które wskazują na prawidłowy sposób postępowania w dobie pandemii COVID-19. W gąszczu różnego rodzaju regulacji łatwo się jednak pogubić, czego idealnym przykładem jest niejasna sytuacja związana
z problemem mierzenia temperatury pracowników lub pytania o ich stan zdrowia. Z jednej strony pracodawcy chcą monitorować sytuację zdrowotną swojej kadry, aby skutecznie wyeliminować zagrożenie dla większej grupy pracowników. Z drugiej strony – w dalszym ciągu brak jest podstawy prawnej, która umożliwiałaby takie działania. Stanu rzeczy nie poprawia niejasne stanowisko UODO w tym zakresie.

Pracodawco – działaj

Co wynika z powyższego? Odnalezienie się w obecnej sytuacji i prawidłowy, systematyczny powrót do normalności nie będzie łatwy. Ostatecznie sposób wdrożenia poszczególnych rozwiązań, choć zależy od indywidualnych cech i możliwości danego pracodawcy, musi opierać się na aktualnych wytycznych i być ukierunkowany na maksymalizację bezpieczeństwa pracowników. Jak zatem zapewnić bezpieczny, sprawny powrót do pracy po długich tygodniach przestoju lub pracy zdalnej? Optymalnym rozwiązaniem zawsze będzie wdrożenie jasnych, precyzyjnych procedur lub regulaminów określających nowe zasady działania w zakładzie pracy, bieżące informowanie pracowników i monitorowanie dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego.

Nie warto zwlekać – wygląda bowiem na to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, do nowej rzeczywistości musimy się przecież nie tylko przygotować, ale i przyzwyczaić.