Wyjście na jaw szeregu nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją jednej z warszawskich działek zainicjowało zmiany w zakresie  zasad zwracania przejętych w czasach Bieruta nieruchomości oraz przetasowania organizacyjne w obrębie stołecznego Ratusza.

Do naruszenia przepisów prawa przez urzędników stołecznego Ratusza doszło w związku z prywatyzacją działki położonej pod dawnym adresem Chmielna 70. Nieruchomość o wartości ok 160 mln złotych nie mogła być jednak przedmiotem zwrotu, gdyż pierwotny właściciel działki otrzymał stosowne odszkodowanie od Skarbu Państwa już w latach 50’ ubiegłego wieku.

1 września 2016r. na nadzwyczajnej sesji rady miasta Warszawy Prezydent miasta stołecznego zapowiedziała gruntowną reorganizację Biura Gospodarki Nieruchomościami (dalej: „BGN”) oraz przeprowadzenie istotnych zmian personalnych w obsadzie kierowniczej tej jednostki organizacyjnej, a także powołanie komisji nadzwyczajnej, która zbada prawidłowość procesów reprywatyzacyjnych w stolicy, sięgając do dokumentów od 1990 r.

Reorganizacja BGN znajduje się aktualnie w fazie koncepcyjnej, jednak – jak zapewniają urzędnicy Ratusza – jej ostateczny kształt sprzyjać ma większej transparentności oraz fachowości przeprowadzanych w Urzędzie procedur reprywatyzacyjnych. Na dzień dzisiejszy zwolniony został dyrektor, wicedyrektor oraz jeden z pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto, Prezydent miasta stołecznego poinformowała, że w związku z rozpoczęciem prac nad nową „dużą” ustawą reprywatyzacyjną, toczące się aktualnie postępowania reprywatyzacyjne zostaną wstrzymane do momentu jej uchwalenia. Dopiero bowiem wgląd w ostateczny kształt nowego ustawodawstwa w tym zakresie gwarantuje, zdaniem urzędującej Prezydent, prawidłowość przeprowadzanych postępowań reprywatyzacyjnych.

Pracownicy Ratusza utrzymują jednak, iż wznowienie toczących się postępowań dekretowych nie będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzania zakończonych uprzednio procedur od początku. Co więcej, już od lipca bieżącego roku rozpatrywanie roszczeń reprywatyzacyjnych zostało przekazane do kompetencji odrębnej jednostki organizacyjnej - Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednocześnie 2 września 2016 r. grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła projekt ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo w nowym flash’u informacyjnym.