Rada m.st. Warszawy przyjęła w czwartek 13 grudnia projekt uchwały zmieniającej wysokość bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy bonifikata wyniesienie maksymalnie 60 proc.

W połowie października, tuż przed wyborami samorządowymi, rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę ustalającą 98-procentową bonifikatę jako podstawową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Powyższe przepisy miały zacząć obowiązywać wraz z początkiem przyszłego roku.

Tymczasem klika dni temu radni podjęli nową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która doprowadzi do zrównania stawek bonifikaty z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty za uwłaszczenie na gruntach miejskich z tymi, które mają obowiązywać na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa.

Osoby fizyczne (będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych) oraz spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły skorzystać z następujących bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 60 proc. – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50 proc. – w drugim roku; 40 proc. – w trzecim roku; 30 proc. – w czwartym; 20 proc. – w piątym roku; 10 proc. – w szóstym roku.

Bonifikaty będą udzielane osobom fizycznym i spółdzielniom wywiązującym się z opłat wobec miasta z tytułu: podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, rocznej opłaty przekształceniowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała wejdzie w życie w ciągu dwóch tygodni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W mediach pojawiła się jednak informacja, że Wojewoda Mazowiecki może nie opublikować powyższej uchwały. Jeżeli w dacie 1 stycznia 2019 r. w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie będzie nowej uchwały, wówczas wejdzie w życie wcześniejszy akt, przyznający wysokie bonifikaty.

Będziemy na bieżąco Państwa informować o ewentualnych zmianach w tym zakresie.