Na najbliższym 56. posiedzeniu Senatu (11, 12 i 13 stycznia) procedowany będzie rządowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej, o którym pisaliśmy szerzej w grudniu. Dziś natomiast ustawa ta będzie przedmiotem obrad Senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

W opinii do ustawy autorstwa Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu wskazuje się, że ustawa nie budzi zastrzeżeń o zasadniczym konstytucyjnym i systemowym charakterze. Zaproponowane poprawki w głównej mierze dotyczą zmian redakcyjnych oraz zastosowanej techniki prawodawczej, zatem wydaje się, że ustawa zostanie przyjęta również przez Senat.

Przewidywany termin wejścia w życie nowych regulacji nastąpi już w pierwszej połowie 2023 r. (być może nawet na przełomie 1 i 2 kwartału).
O dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.