Ministerstwo Rozwoju jest na etapie prac koncepcyjnych dotyczących zmian prawnych umożliwiających pracownikom wzięcie urlopu w celu rozwinięcia własnej działalności gospodarczej. Jest to jedno z rozwiązań w ramach pakietu proinwestycyjnego, które planuje wdrożyć Ministerstwo w celu zwiększenia innowacyjności w Polsce.

 

Propozycja Ministerstwa stanowi novum na gruncie prawa pracy, i może wzbudzać niepokój części pracodawców. Po pierwsze – pracownik, w razie osiągnięcia biznesowego sukcesu, może nie wrócić do pracy. Pracodawca nie miałby wówczas pewności, czy może liczyć na powrót członka zespołu. Po drugie – pracownik zakładający własną działalność gospodarczą, pozostający jednocześnie w stosunku pracy, może stanowić konkurencję dla firmy, która go zatrudnia.

 

Według wstępnych informacji przepisy mają gwarantować otrzymanie urlopu oraz bezpieczeństwo powrotu na miejsce pracy w przypadku niepowodzenia startupu. Rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rozwoju mają w tym zakresie przypominać te, które dotyczą powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.

 

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostateczny kształt propozycji Ministerstwa ani ile miałby trwać „urlop na startup”. Szczególnie istotne będzie natomiast uregulowanie warunków, pod jakimi możliwe będzie skorzystanie z tego urlopu, zwłaszcza pod kątem wyeliminowania potencjalnych nadużyć ze strony pracowników.

 

Zgodnie w przewidywaniami projekt zmian prawnych w tym zakresie ma być gotowy w pierwszej połowie roku, a poprzedzić mają go konsultacje.