Największe podmioty, zatrudniające powyżej 250 osób, mają obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. Czasu jest zatem coraz mniej, a wybór jest niełatwy – PPK oferuje już bowiem 20 instytucji finansowych.

Na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej PPK można znaleźć tabelę średnich opłat za zarządzanie funduszami instytucji finansowych oferujących PPK, co z pewnością stanowi ułatwienie dla pracodawców poszukujących optymalnego planu. Kompleksowa weryfikacja ofert proponowanych przez poszczególne towarzystwa wymaga jednak bardziej pogłębionej analizy, z uwzględnieniem treści pozostałych dokumentów udostępnionych na portalu Moje PPK (takich jak statuty czy też karty KID/KIID).

Warto także wiedzieć, że pierwsze fundusze publikują już wyniki swoich notowań (są one dostępne na stronie analizy.pl). Jest to o tyle istotne, że „efektywność w zarządzaniu funduszami”, przez którą należy rozumieć przede wszystkim osiąganie wymiernych wyników finansowych, stanowi jeden z ustawowych kryteriów, jakimi powinien kierować się podmiot zatrudniający dokonując wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać aktywami gromadzonymi przez jego pracowników.

Póki co, jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby notowania wyników finansowych funduszy PPK stanowiły optymalny miernik efektywności. W zasadzie dopiero po kilkunastu miesiącach (lub kilku latach) będzie można faktycznie porównać poszczególne fundusze pod kątem ich finansowej operatywności.

Czym zatem powinni kierować się pracodawcy, którzy już dzisiaj stają przed wyborem instytucji finansowej? Przypomnijmy, że poza kryterium efektywności, podmiot zatrudniający powinien dokonać tego wyboru także w oparciu o ocenę proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Ustawowy katalog kryteriów wyboru jest jednak przykładowy – pracodawca może zatem brać pod uwagę także inne aspekty dotyczące zarządzania lub prowadzenia PPK. Istotne jest jednak to, aby – dokonując wyboru – wziąć pod uwagę najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Z pewnością istotne w tym kontekście jest uwzględnienie głosu przedstawicieli związków zawodowych lub reprezentacji osób zatrudnionych (jeśli w danym podmiocie nie funkcjonują związki zawodowe) – to właśnie w porozumieniu z nimi podmiot zatrudniający powinien zdecydować, jakiej instytucji finansowej powierzy środki swoich pracowników.

Podczas gdy najwięksi pracodawcy są na ostatniej prostej, kolejna grupa przedsiębiorstw przygotowuje się na wdrożenie PPK. Ci, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób, zobowiązani są stosować przepisy ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r. będą zobowiązani podpisać umowę o zarządzanie PPK, a najpóźniej do 11 maja 2020 r. – umowę o prowadzenie PPK.