W dniu 19 lutego br. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przesuwająca termin wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej, została podpisana przez Prezydenta.

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej związane jest z odroczeniem wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Zakładanie i funkcjonowanie prostych spółek akcyjnych ma być prostsze między innymi właśnie dzięki elektronizacji procedur.

Tym wszystkim, którzy z entuzjazmem czekali na możliwość prowadzenia działalności w formie prostej spółki akcyjnej, pozostaje poczekać na nią kolejny rok.