Korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłączenie na pobieraniu pożytków cywilnych (art. 224 i 225 Kodeksu Cywilnego) – orzekł 19 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów (III CZP 84/16) („Uchwała”).

Sąd Najwyższy rozstrzygnął przy tym problem, jaki wyłonił się w sprawie, w której w ramach postępowań reprywatyzacyjnych, następcom prawnym dawnych właścicieli miasto stołeczne Warszawa zwróciło część budynku obejmującego mieszkania zajmowane przez lokatorów. Po odzyskaniu nieruchomości, dawni właściciele nieruchomości zwrócili się do poprzedniego właściciela – miasta stołecznego Warszawy z powództwem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Sąd Najwyższy w Uchwale rozwiał wątpliwości dotyczące powództwa, wskazując że odpowiedzialność miasta stołecznego Warszawy jako posiadacza samoistnego nieruchomości powinna ograniczać się do wartości uzyskanych pożytków cywilnych, tj. w tym wypadku czynszów z wynajmu lokali.

Jednocześnie, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej zapewnił, że Uchwała nie będzie stanowić furtki dla właścicieli zreprywatyzowanych nieruchomości do dochodzenia roszczeń względem najemców znajdujących się w odzyskanym budynku.

Pełną treść Uchwały wraz z jej uzasadnieniem powinniśmy poznać w przeciągu najbliższych tygodni.