Od kilkunastu miesięcy trwały intensywne prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, o czym pisaliśmy w poprzednich alertach. Za koordynację projektu odpowiadało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ma zostać przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych właścicieli domów/lokali położonych na tych gruntach.

Według nowych przepisów zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe – przez 20 lat od dnia przekształcenia. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W projekcie przewidziano także możliwość udzielania bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych.

Z nowych rozwiązań skorzystają ci którzy dzisiaj płacą za użytkowanie wieczyste, tj. właściciele mieszkań w blokach i właściciele domów jednorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także właściciele lokali użytkowych (handlowych i usługowych). Przekształcony zostanie także grunt zabudowany tzw. infrastrukturą towarzyszącą, np. budynkami gospodarczymi, garażami (o ile będą położone na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi).

Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach niniejszego projektu.