Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że Ustawa o polskich REIT-ach opóźni się i nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. tak jak pierwotnie planowano. Co więcej, polskie REIT-y będą mogły inwestować wyłącznie w projekty mieszkaniowe.

Opóźnienie prac legislacyjnych wynika z liczby i wagi uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa o REIT zmienia przepisy podatkowe możemy oczekiwać, że ustawa wejdzie w życie z początkiem 2019 r. Negatywnie na tempie prac odbiła się również krytyczna opinia NBP wobec projektu. Należy przypuszczać, że ograniczenie formuły REIT wyłącznie do projektów mieszkaniowych jest wynikiem właśnie stanowiska NBP. Jednocześnie, przedstawiciele MF wskazywali, że ograniczenie formuły REIT wyłącznie do projektów mieszkaniowych jest rozwiązaniem czasowym.

Ograniczenie możliwości inwestowania przez REIT wyłącznie do projektów mieszkaniowych negatywnie wpłynie na atrakcyjność tego wehikułu wśród inwestorów.