Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność („Projekt”) może wejść w życie od 1 października – zapowiedział przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Projekt budzący wiele kontrowersji, w  szczególności wśród samorządów terytorialnych, ostatecznie uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także 30 maja został rozpatrzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Obecnie Projekt będzie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie przez Radę Ministrów. W kolejnym kroku trafi pod obrady Sejmu. Wówczas też powinniśmy uzyskać możliwość zapoznania się ze zmianami względem pierwotnych propozycji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, o których informowaliśmy we wcześniejszym alercie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o losach Projektu.