Przypomnijmy: projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów, o którym pisaliśmy wcześniej, przewidywał przekształcenie z dniem 1 stycznia udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe związanych z prawem odrębnej własności lokali albo z udziałem we własności budynku w udziały w prawie własności gruntów, na których ww. budynki się znajdują.

Autorzy nowej legislacji planowali, że zmiany wejdą w życie od nowego roku. Jednak rząd nie zdążył w grudniu skierować projektu ustawy pod obrady parlamentu. Prace nad nią utknęły bowiem w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Dopiero gdy organ ten zakończy procedurę uzgodnień, możliwe będzie rozpoczęcie procesu ustawodawczego w Sejmie i Senacie.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez nas w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, rząd planuje wejście w życie nowych przepisów od 1 lipca 2017 r. O postępach prac nad ustawą będziemy informować na bieżąco.