Wczoraj do Sejmu wpłynął projekt zmian Kodeksu spółek handlowych zakładający powstanie nowego rodzaju spółki kapitałowej - Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Projekt ten ma stanowić ostatni już element pakietu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „100 zmian dla firm”. PSA miałaby zacząć funkcjonować od 1 marca 2020 r.

Jak już wcześniej informowaliśmy, wprowadzenie PSA ma być ułatwieniem dla funkcjonowania start-upów i rzeczywiście projekt przewiduje elastyczne mechanizmy funkcjonowania spółki oraz wprowadza wiele nowych instytucji.

Głównymi cechami PSA będą:
  • Możliwość założenia spółki z minimalnym kapitałem (nawet 1 zł), odejście od pojęcia kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego i zniesienie funkcji ochronnej kapitału; <
  • Wprowadzenie nowego mechanizmu ochrony wierzycieli, który będzie poprzedzał m.in. możliwość wypłat (będzie on uwzględniał wielkość ogólnego zadłużenia spółki oraz stopień jej wypłacalności);
  • Możliwość założenia spółki przez Internet;
  • Elastyczne zasady kształtowania struktury organizacyjnej spółki (rada dyrektorów albo zarząd i rada nadzorcza);
  • Wnoszenie wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług;
  • Swoboda kształtowania relacji między wspólnikami;
  • Niepubliczny charakter spółki - brak będzie możliwości dopuszczenia akcji PSA do zorganizowanego obrotu (w tym na rynku regulowanym);
  • Uproszczony i szybszy proces likwidacji.
  • Wśród samym prawników nowe regulacje budzą jednak wiele wątpliwości praktycznych; na tym etapie wydaje się też, że korzystanie z PSA może nie być aż tak proste, jak powinno.