We wtorek, sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, czego skutkiem ma być przesunięcie aż o rok (do 1 marca 2021 roku) wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej. Przesunięcie daty wejścia w życie omawianych przepisów jest konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego. Przypomnijmy, że przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej miały obowiązywać od 1 marca 2020 r.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w wydanym komunikacie, „Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która ma ułatwić w szczególności rozwój startupów poprzez uproszczenie i elektronizację procedur, również w zakresie ich rejestracji. Wykorzystanie zalet PSA możliwe będzie tylko przy założeniu wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do specyfiki tej formy prawnej, w procesie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie zmiany dotyczące terminu wdrożenia elektronicznego postępowania rejestrowego i innych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustaw oddziałują bezpośrednio również na termin wprowadzenia do obrotu gospodarczego Prostej Spółki Akcyjnej. PSA, jako nowoczesne i elastyczne rozwiązanie m.in. dla startupów, może być wprowadzona tylko w nowoczesnym środowisku prawnym, organizacyjnym oraz technologicznym. Poprawki dotyczące zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zakładają koordynację zmian dotyczących KRS oraz PSA".

Będziemy na bieżąco informować o kolejnych etapach procesu legislacyjnego oraz ostatecznej dacie wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej.