Ministerstwo Finansów wznowiło prace nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), które mają stanowić okrojoną wersję REIT-ów. Co ciekawe, wpisuje się to też w obecną ożywioną dyskusję na rynku na temat inwestycji w sektor mieszkań na wynajem, któremu to zagadnieniu poświęciliśmy zeszłotygodniową konferencję REMeeting.

Oficjalny projekt ustawy nie został jeszcze przedstawiony, ale pewne informacje na temat jej najważniejszych założeń zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

FINN mają działać w formie spółek akcyjnych, a ich głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.

Zachętą do inwestowania w FINN mają być preferencyjne zasady opodatkowania, które zakładają:

  • wprowadzenie 8,5% stawki CIT od dochodów FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych;
  • odroczenie obowiązku zapłaty CIT przez FINN z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy);
  • zwolnienie przedmiotowe w CIT spółek zależnych od FINN z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz FINN;
  • zwolnienie z opodatkowania dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w FINN, obejmujące inwestorów będących podatnikami PIT i CIT.

FINN będzie spółką publiczną – to jest akcje FINN będą musiały być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Zwracamy uwagę, że w toku prac legislacyjnych powyższe założenia mogą ulec znacznym modyfikacjom. Będziemy informować Państwa o dalszych pracach nad projektem oraz jego kształcie.