Gdyby można było określić rok 2022 jednym słowem, to byłoby to „oczekiwanie”. Rok rozpoczął się od nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, które pozwoliły na ograniczenie formalności w wydawaniu zezwoleń, a także przyśpieszyły sam proces.

Jednak to, co wydarzyło się 24 lutego 2022 roku, położyło się cieniem na cały rok i trwa do dzisiaj. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował, że praca działów prawa pracy skupiała się głównie na pomocy klientom w związku z jej wybuchem i analizą przepisów specustawy uchwalonej w związku z wybuchem wojny. Dla wielu był to także czas pomocy dziesiątkom osób w różny sposób – także w CRIDO, w tym w ramach darmowej infolinii CRIDO dla obywateli Ukrainy, czy też pracodawców.

Tym samym z początkiem roku wyhamowały wszystkie procesy legislacyjne, które miały przynieść oczekiwane zmiany.

Druga połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem projektów nowelizacji i implementacji dyrektyw. Najbardziej oczekiwana z nich, a więc nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną i kontrolę trzeźwości na koniec roku została przyjęta przez Senat, co oznaczało perspektywę zakończenia trwającego prawie 3 lata procesu uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy.

Rok 2023 rokiem zmian

Wszystko wskazuje na to, że nasze oczekiwania z 2022 roku ziszczą się w roku 2023. Czeka nas więc najprawdopodobniej ogromny pakiet nowelizacji Kodeksu pracy, w tym także implementacja trzech dyrektyw unijnych. Co więc czeka nas w roku 2023?

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy

Aktualnie nowelizacja Kodeksu pracy czeka na podpis Prezydenta RP. Oznacza to, że dotychczasowa telepraca zostanie zastąpiona pracą zdalną, a dotychczasowe przepisy „covidowe” pozwalające na polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zostaną uchylone. Dodatkowo wprowadzona zostanie kontrola trzeźwości pracownika. Szczegóły dotyczące projektu i niezbędne kroki, by przygotować się na nowe przepisy znajdziecie Państwo w jednym z naszych ostatnich wpisów: Praca zdalna i kontrola trzeźwości - ostatnia prosta na drodze do wprowadzenia w Kodeksie pracy!

„Work life balance” i ,,przejrzyste i przewidywalne warunki pracy”

Czyli tak naprawdę implementacja dwóch dyrektyw unijnych, które znacząco rozszerzają uprawnienia rodzicielskie między innymi poprzez wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego, umożliwienie wnioskowania o zatrudnienie w elastycznej formie czasu pracy oraz o dodatkowe dni na opiekę dzieckiem. Implementacja dyrektyw wpłynie również znacząco na dotychczasowe zasady zatrudniania i zwalniania pracowników. Na skutek tego pracodawcy będą musieli uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony. Zmiany dotkną również zasad zatrudniania na okres próbny.

„Sygnaliści”

W ostatnich tygodniach pojawiają się kolejne projekty ustawy implementujące dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Oznacza to, że państwo zapewni ochronę prawną osobie zgłaszającej nieprawidłowości określonymi kanałami zgłaszania (wewnętrzny, zewnętrzny, ujawnienie publiczne). Obecnie jednak projekt nie trafił jeszcze do Sejmu RP.

Odpowiedź na skutki inflacji i sytuację gospodarczą

Rok 2023 będzie również czasem dalszych reakcji na inflację i sytuację gospodarczą. W tym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Już od 1 stycznia wzrosło ono do 3.490 zł, a już od 1 lipca będzie wynosiło 3.600 zł. Jednocześnie zmianie uległa minimalna stawka godzinowa, która obecnie wynosi 22,8 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 23,5 zł. Jednak reakcja na sytuację gospodarczą ma również drugą stronę medalu, która w obliczu rosnących kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa może objawiać się pod postacią restrukturyzacji i optymalizacji kosztów zatrudnienia, co może prowadzić nawet do zwolnień grupowych.

Powyższe jasno wskazuje, że rok 2023 będzie rokiem zmian, każda zaś zmiana będzie musiała spotkać się z reakcją pracodawców, którzy będą musieli dostosować działanie swoich przedsiębiorstw do nowych przepisów. Dlatego też warto już teraz zastanowić się jak się na nie przygotować i wejść w Nowy Rok ze spokojem w działaniach biznesowych.