Z początkiem lipca 2021 roku wchodzą w życie długo wyczekiwane zmiany związane z elektronizacją postępowania rejestrowego.

Od tej daty akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS będą prowadzone wyłącznie elektronicznie, jak również wnioski składane do rejestru przedsiębiorców KRS będą mogły zostać złożone jedynie tą drogą (wnioski składane tak jak dotychczas, czyli papierowo, będą zwracane). Zatem forma elektroniczna będzie jedyną możliwą dla założenia nowej spółki czy też dokonania rejestracji zmian dotyczących już istniejących spółek.

Z uwagi na zmiany, nie będzie już konieczności uzyskiwania dodatkowego wypisu aktu notarialnego w celu załączenia go do wniosku – we wniosku składanym elektronicznie będzie należało jedynie powołać numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Dokumenty, które będą stanowiły załączniki do wniosku, a zostały sporządzone w formie papierowej, również będą składane jako odpisy elektroniczne poświadczone przez notariusza lub pełnomocnika, ewentualnie możliwe będzie złożenie elektronicznej kopii dokumentu, a następnie przesłanie do sądu oryginału dokumentu bądź jego odpisu lub wypisu poświadczonego urzędowo (w ciągu trzech dni od złożenia pisma).

Zmienia się również sposób opłacania wniosków – opłaty będą wnoszone za pośrednictwem systemu.

Nowy system teleinformatyczny dostępny jest pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/