Z dniem 10 listopada 2023 r. w życie wchodzą zmiany dotyczące zakresu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego (crowdfunding), które wpływają na zmiany w przepisach kodeksu spółek handlowych. Mowa o zakazie korzystania z crowdfundingu udziałowego przez sp. z o.o.

Crowdfunding udziałowy regulowany jest w Polsce przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 oraz ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 7 lipca 2022 r. Na gruncie powyższego dotychczas dopuszczano możliwość, aby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brały udział w kampaniach crowdfundingu udziałowego. W praktyce taki sposób finansowania spółki z o.o. był jednak dość rzadko stosowany, w dużej mierze ze względu na ograniczenia dotyczące przenoszenia udziałów w sp. z o.o. (np. konieczność przeprowadzenia czynności sprzedaży udziałów w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi).

Z dniem 10 listopada 2023 r., w ramach wykonania art. 48 ww. ustawy, w kodeksie spółek handlowych zaczęły obowiązywać przepisy wprost wskazujące na zakaz składania ofert nabycia istniejących udziałów lub objęcia nowo utworzonych udziałów w sp. z o.o. nieokreślonym adresatom. Niedozwolone jest także samo reklamowanie lub w inny sposób promowanie nabycia lub objęcia udziałów w sp. z o.o. Oznacza to, że finansowanie w ramach crowdfundingu udziałowego będą mogły zdobywać wyłącznie spółki akcyjne lub proste spółki akcyjne. Co ciekawe, przepisy unijne nie nakazują kategorycznie wprowadzenia powyższego ograniczenia w zakresie sp. z o.o. – w ww. Rozporządzeniu wskazano, że należy to do gestii organów państw członkowskich pod warunkiem spełnienia określonych warunków na potrzeby finansowania społecznościowego.

Istotne jest także, że nieprzestrzeganie powyższych zakazów zostało spenalizowane. Naruszenie zakazu składania ofert nabycia lub objęcia udziałów nieoznaczonym adresatom zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zakazu reklamy i promocji.


Zobacz film: Nowelizacja KSH 2023 – zmiany w reorganizacji spółek

Nowelizacja KSH 2023 spowodowała również konieczność zmiany przepisów o KRS. Specjalistki CRIDO omawiają szczegółowo, na czym polegają te zmiany.

W końcowej części webinarium znajdziecie ciekawe rozważania na temat szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem przepisów objętych najnowszą nowelizacją kodeksu spółek handlowych. Zapraszamy.