Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który zakłada ułatwienia w zakresie różnorodnych formalnych obowiązków regulacyjnych. Ustawa, w szczególności, zakłada zmiany w zakresie wydłużenia terminu na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wszelkie dane dotyczące podmiotów (m.in. spółek, fundacji czy stowarzyszeń) i ich beneficjentów rzeczywistych powinny być zgłaszane lub aktualizowane w CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia zdarzenia. Projekt ustawy proponuje, aby termin ten wynosił 14 dni roboczych od dnia zdarzenia.

Zmiany te należy ocenić pozytywnie – wiele podmiotów zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń dotychczas miało trudności związane z wykonaniem powyższego obowiązku w terminie. Termin 7 dni roboczych okazywał się w praktyce zbyt krótki, aby dokonać stosownej analizy dotyczącej beneficjenta rzeczywistego lub aby zgromadzić wszystkie informacje objęte obowiązkiem zgłoszenia, zwłaszcza w przypadku konieczności zaangażowania podmiotów zagranicznych. Podmioty narażone były zatem na ewentualną odpowiedzialność z tego tytułu - należy pamiętać, że niedokonanie zgłoszenia w terminie zagrożone jest wszczęciem stosownego postępowania oraz ryzykiem nałożenia kary finansowej.

Projekt ww. ustawy jest obecnie na etapie opiniowania i nie trafił jeszcze do Sejmu – bacznie monitorujemy proces legislacji i będziemy informować o wszelkich zmianach.