Prace nad projektem ustawy Kodeks budowlany cały czas trwają. Jednak przyjęcie ustawy w tej kadencji jest praktycznie niemożliwe.

Oczekiwana przez wielu przedsiębiorców nowa ustawa – Kodeks budowlany (dalej: „Ustawa”) w tej kadencji Sejmu nie doczeka się przyjęcia.  

Według informacji podanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które kieruje pracami nad projektem Ustawy, projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych oraz etap konsultacji w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Obecnie Ministerstwo czeka na przekazanie pisemnego raportu z prac Komisji, w którym zawarte będzie stanowisko w sprawie zgłoszonych w trakcie obrad uwag.

Wszystkie prace nad Ustawą przebiegają sprawnie, jednak jedyną przeszkodą w przyjęciu wyczekiwanej Ustawy jest fakt, że do końca kadencji obecnego Rządu pozostały już tylko dwa posiedzenia Sejmu. Niestety etap legislacyjny Ustawy jest zbyt odległy, aby istniał cień szansy na przyjęcie Ustawy jeszcze przez obecny skład Sejmu.

W związku z tym przedsiębiorcom pozostaje tylko oczekiwać na decyzje Rządu, związane z losem Ustawy, który zostanie wybrany w wyborach 25 października 2015 r.