W środę 6 kwietnia do Sejmu wpłynął zapowiadany już wcześniej projekt nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Premiera — jego celem jest doprecyzowanie przepisów specustawy. Autorem nowelizacji jest MSWiA, ale zostały w niej ujęte także propozycje spływające z ramienia innych resortów. Sejmowe prace nad projektem dobiegły końca, ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.

Jakie czekają nas zmiany?

Nowelizacja zawiera szereg ułatwień i dopracowuje dotychczasowe regulacje, m. in.:

  • ułatwienia w nadawaniu numeru PESEL;
  • warunki czasowego dopuszczenia lekarzy i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej do wykonywania zawodu w celu udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym;
  • umożliwienie świadczenia usług psychologicznych przez Ukraińców na rzecz swoich rodaków przebywających w Polsce;
  • wsparcie ukraińskich naukowców poprzez ułatwienie zatrudnienia na polskich uczelniach.

Czy rozwiązania przyspieszą procedurę rejestracji numerów PESEL?

W odpowiedzi na niewystarczającą liczbę pracowników administracji samorządowej rząd zapowiada wsparcie w celu przyspieszenia i ułatwienia nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, m. in. poprzez wprowadzenie możliwości czasowego upoważnienia do wykonywania tych prac pracowników administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych danej gminy, zgłoszonych przez ich pracodawców jako wolontariuszy.

Nowelizacja ma również określić przypadki, w których obecność małoletnich przy składaniu wniosków o nadanie numeru PESEL będzie obowiązkowa.

Kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie zmian?

Proponowane rozwiązania mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Znowelizowane przepisy będą jednak miały moc wsteczną od 24 lutego 2022 r., z niektórymi wyjątkami.