Procedowany obecnie projekt zmian do ustawy prawo własności przemysłowej może mieć kluczowe znaczenie również dla rynku zarządców galerii handlowych. Wynika to z propozycji nowelizacji art. 296 ust.3, który zakłada możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary niepochodzące od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Jak ma się ta propozycja zmian do zarządców galerii handlowych – otóż w uzasadnieniu do projektu zmian do ustawy, ustawodawca jasno wskazał, iż przyczyną proponowanych zmian jest rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C 494/15.

W toku przedmiotowej sprawy Trybunał zajął się jednym z pytań prejudycjalnych, ustalając czy zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu tego przepisu, objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Odpowiedź Trybunału na to pytanie była twierdząca – tak, zakresem pojęcia „pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Co to może oznaczać w praktyce dla zarządców galerii handlowych – może to oznaczać, iż właściciele marek dostaną silne prawo polegające na możliwości domagania się odszkodowania od każdego, kto rozprowadza podróbki jego produktów w tym również od podmiotów, które wynajmują powierzchnię handlową, na której takie podróbki są sprzedawane, czyli właśnie od właścicieli galerii handlowych.