9 lutego ’22 Sejm przyjął w głosowaniu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. prawo koncernowe. O głównych założeniach projektu pisaliśmy już w poprzednim artykule (Prawo holdingowe, czyli rządowa nowelizacja kodeksu spółek handlowych)

Efektem planowanych zmian ma być wzmocnienie nadzoru właścicieli oraz rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, a także usprawnienie zarządzania grupami spółek. Po wejściu ustawy w życie spółka będzie mogła kierować się nie tylko swoim interesem, ale także interesem grupy, co w naszej ocenie odpowiada wielu strukturom spółek obecnie działającym na rynku. Projekt zmiany ustawy zawiera jednak wiele kontrowersji jak np. możliwość zastosowania przymusowego wykupu udziałów wspólnika, który posiada 25% praw udziałowych w spółce.

Projekt ustawy został teraz przekazany do Senatu, jednak nie jest znana jeszcze data posiedzenia, na której projekt ustawy będzie rozpatrywany.

Autor artykułu:

Michał Klimowicz, senior associate w CRIDO Legal