Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii proponuje umożliwienie pracodawcom, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie. Regulacja kontroli ma znaleźć się w Kodeksie pracy i ma dotyczyć nie tylko osób pozostających z pracodawcą w stosunku pracy, ale także samozatrudnionych.

Zasady przeprowadzenia kontroli będą musiały zostać uregulowane w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Kontrolę będzie można przeprowadzić, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób, lub ochrony mienia pracodawcy.

Co będzie musiała zawierać regulacja wewnętrzna?

  • grupy pracowników objętych kontrolą,
  • metodę kontroli i sposób jej przeprowadzenia,
  • kwestie ochrony danych osobowych.

Informację o ewentualnej nietrzeźwości pracownika pracodawca będzie mógł przechowywać w aktach osobowych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia jej zebrania, chyba że zastosował w związku z tym karę porządkową lub gdy informacja ta może stanowić dowód w postępowaniu – wówczas okres ten odpowiednio się przedłuży.

Termin przyjęcia projektu planowany jest na III kwartał 2021 r. Mimo że przepisy dot. badania trzeźwości nie zostały jeszcze uchwalone, warto już teraz przygotować się na spełnienie wymogów ustawowych i nie tylko zgodnie z prawem, ale i w efektywny i bezpieczny dla pracodawców sposób przegotować stosowny mechanizm kontroli.