Parlament rozpoczął prace nad projektem zmian w niedawno zmienionej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. O poprzedniej nowelizacji ustawy oraz o nadchodzących zmianach informowaliśmy Państwa wcześniej.  

Zmiany dotyczą przepisu pozwalającego osobie fizycznej na wycinkę drzew rosnących na nieruchomości będącej jej własnością (pod warunkiem, że usunięcie to nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.)

Zdaniem rządzących omawiana regulacja doprowadziła do masowego obejścia prawa – osoby fizyczne wycinały drzewa na należących do nich działkach, a następnie odsprzedawały pozbawione problematycznych drzew nieruchomości na rzecz deweloperów.

Nowe przepisy mają (zdaniem autorów) zapobiec temu zjawisku przy jednoczesnym zachowaniu praw osób fizycznych do usunięcia drzew z ich nieruchomości. W tym celu wprowadzono ograniczenie, zgodnie z którym na działce, na której dokonano wycinki drzew przez 5 lat po tej wycince nie będzie możliwe prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Podmiot, który złamie powyższy zakaz, zagrożony jest karą grzywny obliczaną w identyczny sposób, jak przy grzywnie za wycinkę drzewa bez zezwolenia. Może ona wynieść nawet setki tysięcy złotych.

Dodatkowo osoba fizyczna dokonująca wycinki powinna zgłosić ten fakt gminie, która z kolei będzie obciążona obowiązkiem prowadzenia rejestru wycinek oraz kontroli wykorzystywania nieruchomości. Projektodawcy nie przewidzieli jednak uprawnienia gminy do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wycinki, przez co cała procedura ma jedynie charakter biurokratyczny.

Pomysłodawcy projektu chcą jego jak najszybszego wejścia w życie. Jeżeli  ustawa przejdzie ekspresową ścieżkę legislacyjną, to biorąc pod uwagę dwutygodniowy okres vacatio legis, ma ona szansę wejść w życie już na początku kwietnia. O postępach prac nad ustawą i ewentualnych zmianach jej treści będziemy informować państwa na bieżąco.