Rząd zapowiedział likwidację opłat, które miasta pobierają od inwestorów za zmianę przeznaczenia celu, na który oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Zapowiedź ta dotyczy na razie jedynie zmiany przeznaczenia z komercyjnego na mieszkaniowy.

Obecnie miasta, mimo braku wyraźnej podstawy prawnej, pobierają od inwestorów opłatę za zmianę przeznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Zdaniem samorządów ma ona stanowić swoistą rekompensatę z tytułu obniżenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Wysokość ww. opłaty różni się w zależności od miasta – w Warszawie wynosi 12,5%, a w Krakowie nawet 25% wartości gruntu.

Rząd chce ukrócić praktykę pobierania tych opłat. Choć oficjalnego projektu zmian do przepisów jeszcze nie zaprezentowano, jednak z niedawnej wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że rząd zamierza zmienić ustawę o gospodarce nieruchomości w ten sposób, aby na wniosek inwestora miasta bezpłatnie zmieniały cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z komercyjnego na mieszkaniowy. Z wypowiedzi tej nie wynika czy bezpłatność będzie ograniczona do zmiany celu z komercyjnego na mieszkaniowy, czy będzie dotyczyła każdej zmiany celu użytkowania wieczystego.

Przy okazji planowana jest również reforma postępowania odwoławczego od aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Dziś sprawa najpierw trafia do samorządowego kolegium odwoławczego, a później, w przypadku sprzeciwu od orzeczenia kolegium, zajmuje się nią sąd powszechny. Zgodnie z pomysłem ministerstwa odwołania do kolegiów zostaną zlikwidowane, a ww. sprawami zajmą się sądy.

Będziemy na bieżąco Państwa informować o postępach prac w omawianym zakresie.