KNF wydała komunikat dotyczący ryzyk prawnych i okołoprawnych związanych ze sprzedażą tzw. tokenów lub monet w ramach Initial Token Offerings- ITOs lub Initial Coin Offerings-ICOs.

KNF sugeruje potencjonalnym inwestorom zwrócenie uwagi na zagrożenia wiążące się z faktem, że jest to przestrzeń nieregulowana, podatna na oszustwa i nieprawidłowości. Tokeny często nadają jedynie uprawnienia do uzyskania od ich wystawców określonych produktów lub usług, nie reprezentując przy tym innej wartości, co bezpośrednio wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, a nawet całości, zainwestowanych środków. KNF alarmuje, że udostępniane ewentualnym nabywcom informacje bywają niepełne i nieadekwatne.  Co więcej, obrót tokenami i ich wymiana na waluty państwowe niejednokrotnie podlega ograniczeniom, co utrudnia „wyjście” z inwestycji. Istnieje również ryzyko wystąpienia problemów ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem tej dostatecznie nieprzetestowanej technologii (DTL/Blockchain).

Ponadto, KNF zwraca uwagę na prawne aspekty działalności w sferze ICOs. Potencjalnie, działanie w tym zakresie mogą podlegać wymogom dotyczącym tworzenia prospektu emisyjnego i oferty publicznej, tworzenia i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnym czy też ochroną inwestorów. W razie wątpliwości po stronie podmiotów oferujących ICOs KNF zaleca skierowanie zapytania do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który będzie oceniał powyższe wymagania przez pryzmat konkretnego przypadku. Ze względu na odpowiedzialność karną jest to szczególnie istotne jeżeli dana działalność wymaga zezwolenia.