W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, premier Morawiecki wydał oświadczenie o zamknięciu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w całej Polsce. Taka sytuacja uprawnia rodziców do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, jednak pod pewnymi warunkami. Świadczenie mogą otrzymać rodzice bądź opiekunowie dzieci w wieku do 8 lat, którzy nie są w stanie wykonywać pracy zarobkowej z powodu konieczności osobistego opiekowania się dzieckiem w związku z odwołaniem zajęć.

Koronawirus | Zasiłek dla rodziców tylko na młodsze dzieci

Zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły, żłobka lub przedszkola przysługuje osobom, które opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia – czyli rodzicom i opiekunom prawnym, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. O zasiłek opiekuńczy mogą się starać rodzice bądź opiekunowie zatrudnieni na umowie o pracę, jak i pracujący na umowach zlecenie lub prowadzący własną działalność gospodarczą.

Ze świadczenia można korzystać do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Świadczenie to jest wypłacane za okres 14 dni, a łączny okres wypłaty zasiłku w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni, bez względu na liczbę uprawnionych do jego pobierania oraz bez względu na liczbę dzieci wymagających opieki.

Dodatkowo obowiązująca od ósmego marca ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, wydłuża czas opieki nad dzieckiem (a tym samym otrzymywanie zasiłku) o kolejne 14 dni.

Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi koronawirusa pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna, home office). Od uzgodnienia pracownika z pracodawcą oraz rodzaju wykonywanej pracy zależy czy rodzic lub opiekun wykonywać ją będzie zdalnie czy skorzysta z prawa do zasiłku opiekuńczego.

Wysokość zasiłku to 80 procent wynagrodzenia. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, załącznik ZUS Z-15a oraz oświadczenie o niespodziewanym zamknięciu placówki edukacyjnej dziecka.

Gdy dziewięciolatek nie idzie do szkoły…

Zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej nie przysługuje na dzieci starsze niż osiem lat. W takiej sytuacji przepisy nie dają pracownikowi prawa do usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Rodzic bądź opiekun może wykorzystać urlop wypoczynkowy (w tym urlop na żądanie) bądź zwolnienie na opiekę.

Osobom opiekującym się dziećmi w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Tak zwane zwolnienie na opiekę przysługuje bez względu na liczbę dzieci. Oznacza to, że dwa dni wolnego albo 16 godzin przysługuje wychowującym zarówno jedno, jak i dwoje czy troje dzieci.

Istotne jest, że powyższy przepis dotyczy zwolnienia na opiekę na zdrowe dziecko do lat 14. W przypadku, gdy dziecko do lat 14 zachoruje, rodzic/ opiekun pobiera zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii prawnych i podatkowych związanych z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o kontakt na naszą specjalnie utworzoną skrzynkę mailową: coronavirus_info@crido.pl. Postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć.