Francuski urząd ochrony danych osobowych (CNIL) ogłosił w poniedziałek nałożenie grzywny w wysokości 50 milionów euro na amerykańskiego giganta – firmę Google. Jest to pierwsza grzywna nałożona przez CNIL na podstawie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), i to w tak wysokiej kwocie. CNIL zarzuciło Google, że przekazywane przez nią komunikaty o przetwarzaniu danych były nadmiernie rozproszone i utrudniały w szczególności zarządzanie preferencjami odnośnie wykorzystywania danych użytkowników w kontekście reklam kontekstowych. W uzasadnieniu francuski organ wskazał, iż w szeregu dokumentów (w tym z przyciskami i linkami) znajduje się zbyt dużo wymagań dotyczących podawania informacji osobowych, nad których udostępnianiem użytkownicy mają bardzo ograniczoną kontrolę, bowiem często muszą wykonać pięć-sześć czynności. Ponadto Google, zdaniem organu, niewystarczająco informowało na temat sposobów i metod przetwarzania pozyskanych informacji.

Przypominamy, że RODO to pakiet unijnych przepisów regulujących kwestie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osób fizycznych, a także swobodnego przepływu tego typu informacji. Głównym przyczynkiem przyjęcia nowej regulacji miało być umożliwienie obywatelom UE sprawować lepszą kontrolę nad ich danymi.

Warto także zauważyć, że do CNIL zostały zgłoszone także inne znane korporacje - między innymi Amazon, Apple, Netflix i Spotify. Nie wykluczone, że kolejne tygodnie i miesiące mogą przynieść nowe informacje o kolejnych grzywnach i sankcjach.